O psychoterapii


„ Czasami wokół serca budujemy mury
z małych kamieni codziennych niechęci, odwetów,
milczenia, nierozwiązanych spraw.
Naszym najważniejszym zadaniem jest
nie dopuścić do tego, aby wokół
naszego serca utworzyły się mury”


Bruno FerreroPsychoterapia osób dorosłych i młodzieży opiera się na rozmowie, podczas której pacjent dzieli sie z terapeutą tym, co go absorbuje, a wiec bieżącymi wydarzeniami, skojarzeniami, wspomnieniami, fantazjami, snami itp. Terapia dzieci polega głównie na zabawie, która dla małego dziecka jest podstawową formą komunikowania się oraz przepracowywania swoich przeżyć, emocji, myśli i skojarzeń. Zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci psychoterapia jest przede wszystkim dochodzeniem do swoich wewnętrznych prawd, więc psychoterapeuta uważnie towarzyszy pacjentowi w podróży do wnętrza siebie, swoich myśli, fantazji i wspomnień, czy próbach nadawania znaczeń. Psychoterapeuta również dzieli się swoimi spostrzeżeniami zakorzenionymi w jego wiedzy i doświadczeniu, jednak udzielanie rad i podawanie gotowych rozwiązań nie jest istotą terapii. Miedzy innymi dlatego psychoterapia jest procesem długoterminowym. Pozwala dotrzeć do głęboko ukrytych uczuć, myśli, pragnień, kierunków realizacji siebie....


" (...) psychoanaliza jest teorią osobistych znaczeń i ma działanie terapeutyczne, dlatego że pacjent i analityk wspólnie tworzą zadowalające i sensowne wyjaśnienie, dlaczego pacjent czuje to, co czuje. Można też ująć to bardziej subtelnie, stwierdzając, że efekt terapeutyczny polega na tym, iż pacjent dochodzi do wniosku, że może myśleć o sobie, konstruować własne znaczenia, że staje się panem własnego umysłu." (Współczesna Psychoanaliza Brytyjska pod redakcją S. Budd, R. Rusbridgera)


Punkt 4 Kodeksu określa zasadę poufności w pracy terapeuty:
Psychoanalityk, kandydat lub pracownik administracyjny zobowiązany jest traktować wszystko, co wie od pacjenta, jako tajemnicę zawodową. W każdej sytuacji należy zachować anonimowość pacjenta, chyba że sam pacjent wyraża zgodę na ujawnienie swoich personaliów lub jest to konieczne ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.