Kwalifikacje

Od ponad 16 lat rozwijam swoje kompetencje jako terapeuta w codziennej pracy z osobami poszukującymi pomocy i profesjonalnego wsparcia w trudnych chwilach. Podnoszę swoje kwalifikacje zarówno w teorii jak i w praktyce. W 1996 roku ukończyłam studia na UG. Jestem również absolwentką Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie oraz Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej w Sopocie. Nadal uczęszczam na psychoanalityczne zajęcia seminaryjno-superwizyjne. Od 7 lat zgłębiam wiedzę z dziedziny Psychoterapii Psychoanalitycznej. Jestem członkiem Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i pracuję według standardów wymaganych przez tę organizację.


Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej, Psychoterapia Psychoanalityczna w Trójmieście

Niektóre szkolenia:

 • Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej w Sopocie - 4lata, ukończona w lipcu 2011
 • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne -KCP) – 3 lata + rok seminarium i superwizji, ukończona w maju 2001
 • Szkoła Przeciwdziałania Patologiom Społecznym (AD) 03.05.1993 - 10.10.1993
 • Obserwacja relacji matka-dziecko (KCP), 2.09-7.09.2001
 • Rola utraty w depresji (KCP) - 2002
 • Studium: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (Politechnika Gdańska),- 2003-2004
 • Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w ujęciu psychoanalitycznym od 2013-2016
http://www.psychoterapia-trojmiasto.pl

Doświadczenie zawodowe:

Pracuję jako psychoterapeuta od 1996 roku. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam :
 • w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych,
 • w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, na Terapeutycznym Oddziale Dziennym dla Dzieci i Młodzieży,
 • w Punkcie Pomocy Ofiarom Przemocy,
 • w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych placówkach profilaktycznych (AD i Klub Młodzieżowy Kuźnia).
 • Członek Interdyscyplinarnego Zespołu Ekspertów zajmującego się diagnozą dzieci z podejrzeniem nadużycia seksualnego

Zajmuję się przede wszystkim psychoterapią pracując z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą. Prowadzę terapię indywidualną i grupową oraz konsultacje i szkolenia.