Dzieci


„Spotkanie z własnym dzieckiem w chwili narodzin jest jedynym w swym rodzaju zdarzeniem w doświadczeniu człowieka


B. Cramer:”Pierwsze dwa lata. Co się dzieje pomiędzy matką, ojcem i dzieckiem”

Zapraszam do udziału w terapii bądź konsultacjach rodziców zaniepokojonych tym, co dzieje się z ich dziećmi. Pomoc mogą uzyskać zarówno rodzice, albo jeden z rodziców, dziecko lub mama z niemowlęciem. Jeżeli dziecko jest zamknięte w sobie, nie radzi sobie w kontaktach społecznych, trudno zrozumieć o co mu chodzi, ma fobie, lęki, zachowania kompulsywne, jest po przeżytych traumach (przemoc, nadużycia seksualne, wypadek, inne), możesz zgłosić się po pomoc.

Decyzję o podjęciu psychoterapii poprzedzają konsultacje. W pierwszej uczestniczą rodzice bez dziecka, kolejne trzy odbywają się z dzieckiem, po czym następuje podsumowująca konsultacja z rodzicami. Terapia odbywa się bez udziału rodziców, spotkania z rodzicami są przeprowadzane w razie potrzeby poza czasem sesji dziecka. Podczas psychoterapii przestrzegana jest zasada poufności.

Konsultacje dla rodziców z niemowlętami.

„... konsultacje z rodzicami i niemowlęciem stanowią niezwykłą okazję, by uchwycić przeznaczenie w samym jego zalążku – kości nie zostały jeszcze rzucone, nie utrwaliły się jeszcze nawyki…”

B. Cramer:”Pierwsze dwa lata.
Co się dzieje pomiędzy matką, ojcem i dzieckiem”

Zapraszam rodziców małych dzieci zaniepokojonych tym, co się dzieje z ich niemowlętami i małymi dziećmi na konsultacje, również z udziałem dzieci. Najczęściej w konsultacjach biorą udział matki z dziećmi, czasami jest pomocny udział całej rodziny – rodzeństwa i ojca. Konsultacje ukierunkowane są na pomoc w codziennych trudnościach w opiece nad niemowlęciem/małym dzieckiem, takich jak: problemy z karmieniem, snem, płaczliwością, "dziwnym" zachowaniem dziecka, poczuciem bezradności, złością, niepokojem w kontakcie z niemowlęciem,(…)

Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i ich rodzicami. Prowadzę terapię małych dzieci w parze z mamą lub indywidualnie pracuję z dziećmi lub rodzicem. Moje doświadczenie w pracy z dziećmi i ich rodzicami obejmuje m.in:

 • różnego rodzaju niepokoje w rozumieniu tego, co dzieje się z dziećmi,
 • trudności w adaptowaniu się w grupie,
 • przeżycia związane z rozwodem rodziców,
 • śmierć rodzica, rodzeństwa, dzieci z domu dziecka, z rodzin zastępczych, czy adoptowane,
 • trudności pojawiające się po poczęciu, urodzeniu się młodszego rodzeństwa….
 • stany depresyjne (dziecko jest apatyczne, smutne, nie chce się bawić, nie ma apetytu…)
 • moczenie,
 • zaburzenia jedzenia, zachowania autodestrukcyjne np. wyrywanie sobie włosów, ciągłe „wypadki”
 • uporczywe kłamstwa,
 • uzależnienie od komputera,
 • tiki, lęki, fobie (lęk przed czymś powodujący paniczne unikanie określonych sytuacji), zachowania obsesyjno-kompulsywne (dziecko wykonuje określone czynności i nie potrafi przestać), nerwice,
 • dziecko boi się potworów, widzi to czego nie ma, trudno to zrozumieć,
 • traumy : nadużycie seksualne również w niemowlęctwie, przemoc, wypadek, itd.
Proponowana literatura da rodziców:

 • B. Bettelheim: „Wystarczająco dobrzy rodzice. Jak wychować dziecko”
 • B. Cramer: ”Pierwsze dwa lata. Co się dzieje pomiędzy matką, ojcem i dzieckiem.”
 • B. Bettelheim "Cudowne i pożyteczne"
 • E. Furman "Jak wspierać dziecko w rozwoju. Podręcznik psychoanalizy dla rodziców."
 • D. Winnicott "Dziecko, jego rodzina i świat"
 • A. Faber, E. Mazlish " Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły."
 • D. Gray "Adopcja i przywiązanie"
 • F. Saint-Pierre, M. Viau "Seksualność dziecka."

Księgarnia terapeutyczna:
http://www.terapeutyczna.pl/product_info.php/products_id/936