Dorośli:


„Istnieje tylko jedna choroba:
Wszyscy cierpimy z powodu nadmiaru nienawiści i braku miłości”


Enriqe Pichou-Riverie 1965 z książki „Miłość i jej losy” A Green i G.Kohon


Jeżeli szukasz pomocy zapraszam na konsultacje (kilka spotkań podczas których można nazwać i uporządkować sobie trapiące Cię sprawy i problemy) lub do udziału w psychoterapii ( regularne spotkania).

Moje doświadczenie obejmuje pomoc m.in. w:

 • kłopoty w pracy,
 • samotność
 • poczucie niewykorzystania swojego potencjału, poszukiwanie drogi życiowej,
 • pomoc podczas rozwodu lub po
 • trudności w radzeniu sobie ze stresem
 • zaburzenia psychosomatyczne,
 • depresja, poczucie zagubienia, samotności,
 • kłopoty we wchodzeniu w satysfakcjonująca związki,
 • po traumatycznych doświadczeniach: przemoc fizyczna, psychiczna, gwałt,
 • trudne doświadczenia w dzieciństwie,
 • po utracie kogoś bliskiego: partner, dziecko, poronienie, rodzic,
 • po wypadku no utrata sprawności czy kończyn,
 • Lęki fobie, zachowania obsesyjno-kompulsywne ( powtarzające się natrętne czynności które z czasem wydają się dziwne, ale mają za zadanie obniżyć duży poziom lęku), tiki, napady paniki, newice.
 • Zaburzenia jedzenia
 • Poczucie prześladowania przez innych,